Outreachend bereiken van mensen in armoede: De Schakelaar – Tongeren

outreachafb

Het project

Tijdens corona bleven heel wat gezinnen binnen omwille van verschillende redenen: angst voor besmetting, de moeilijkheid om een sociaal isolement te doorbreken en/of verschillende financiële drempels. Om gezinnen te stimuleren opnieuw buiten te komen en mensen opnieuw te bereiken, zette De Schakelaar in op het vervoer van mensen in een armoedesituatie in het kader van hun vrije tijd.

Met het project ‘outreachend bereiken van mensen in armoede’ voorziet De Schakelaar een vervoersbudget. Dit kan ingezet worden voor het openbaar vervoer, het gebruik van een taxi of de minder mobiele centrale of de terugbetaling van het lidmaatschap van ‘Op Wielekes’, de lokale fietsbieb.  Op deze manier heeft de Schakelaar niet alleen een heleboel nieuwe gezinnen weten te bereiken maar ook gezinnen die ze dreigden te verliezen omwille van de coronacrisis. In totaal bereikten zij 30 gezinnen. Tegelijk zette De Schakelaar het recht op vrije tijd opnieuw op de kaart in Tongeren. Het werd nogmaals duidelijk: financiële tegemoetkomingen zijn vaak onvoldoende om mensen in een armoedesituatie toe te leiden tot het huidige vrijetijdsaanbod.

Via drempelbezoeken van de welzijnsschakelgroep werd het aanbod bekend gemaakt bij de mensen die zij reeds bereiken. Daarnaast werkte de Schakelaar nauw samen met de vrijetijdswinkel van de stad Tongeren en de stad zelf. Mensen die aanklopten bij de vrijetijdswinkel kregen de nodige info over het vervoersbudget. Na toestemming werden zij opgebeld door De Schakelaar hierover. Ook mensen die zich inschreven voor de sport- en/of jeugdkampen, georganiseerd door de stad Tongeren kregen voldoende info over het vervoersbudget van de Schakelaar. Wanneer mensen met armoede-ervaring op dit aanbod ingingen, nam de welzijnsschakelgroep contact met hen op. Daarbij werd steeds de tijd genomen om mensen op verhaal te laten komen en te betrekken bij de bredere werking van De Schakelaar.

De verschillende stappen

 • Verschillende partners worden op de hoogte gebracht van dit aanbod: de vrijetijdswinkel, vrijwilligers van De Schakelaar en de sport- en jeugddienst, stad Tongeren.
   
 • Mensen met armoede-ervaring worden geïnformeerd via drempelbezoeken, via mond-aan-mondreclame, via verschillende stadsdiensten en communicatiekanalen van de vrijetijdswinkel, de Schakelaar en de stad Tongeren.  
   
 • Mensen maken gebruik van het vervoersbudget.  
   
 • In gesprek met mensen die van dit aanbod gebruik maken, wordt ingegaan op noden en verzuchtingen. Indien mogelijk wordt doorverwezen naar de juiste instanties.  
   
 • Registreren van aantal nieuwe gezinnen volgens GDPR-wetgeving en signalen om in kader van andere domeinen de nodige stappen te zetten. 

Tips

 • Om in orde te zijn met de GDPR-wetgeving, vragen wij als welzijnsschakelgroep steeds expliciet aan nieuwe mensen om een aantal contactgegevens te mogen delen met lokale partners zoals het CAW en/of het OCMW. Mensen ondertekenen dan ook een papier. Zo kunnen we samen met mensen in een armoedesituatie en vanuit onze eigenheid als welzijnsschakelgroep aan de slag.
   
 • Het belang van tijd maken en een luisterend oor.
  “Als ouders en kinderen kunnen ventileren. Dat is heel intens maar je voelt ook dat mensen naar je toe groeien en dat het vertrouwen groeit.”

   
 • Neem de stem van mensen in een armoedesituatie mee naar het beleid en lokale partners.
  “Het vervoersbudget was in geen tijd overschreden. Dit is niet zomaar een probleem. We geven dit door aan het beleid en lokale partners zoals het Huis van het Kind.

Partners

logo's_partners