Ons aanbod bestaat uit twee onderdelen:

Symbolen voor uitwisseling en vorming

1. Uitwisseling

We organiseren verbindende uitwisselingsmomenten. We komen samen met de vrijwilligers van eenzelfde (sub-)regio en delen onze ervaringen, kennis en bekommernissen. We leggen waardevolle contacten en leren bij van elkaar, want Samen Sterkt!

2. Vorming

We bieden vormingen aan rond specifieke thema's zoals ontmoeting, participatie, diversiteit... Dankzij deze vormingen leren vrijwilligers wat het betekent om in armoede te leven, wat de gevolgen ervan zijn, hoe om te gaan met vooroordelen en nog zoveel meer.

Wat staat er op de planning?

Vind een vorming in jouw regio:

In jouw provincie: