West-Vlaanderen

Schakelcursus - West-Vlaanderen

schakelcursus

In de schakelcursus komen we drie avonden/dagdelen samen om in te gaan op wat het betekent om een welzijnsschakel te zijn.

We gaan dieper in op de missie en visie van Welzijnsschakels, op een interactieve manier. Via filmfragmenten en verhalen uit de praktijk gaan we in gesprek om van elkaar te leren.

In deze vorming ligt de focus op drie onderwerpen:

  1. Bij het beluisteren van elkaars verhalen, komen vaak gevoelens van onrecht en verontwaardiging rond armoede naar boven. Het inoefenen van goede basishoudingen is belangrijk om op een positieve manier een gesprek of ontmoeting aan te gaan in de Welzijnsschakel.
  2. We kijken ook naar de welzijnsschakel zelf. Hoe kan die een plek zijn waar mensen kansen krijgen en kunnen groeien?
  3. We leggen de link naar de bredere samenleving. Onze droom is een samenleving waarin iedereen gelijk is en iedereen tot zijn of haar recht kan komen. Hoe kunnen we die droom realiseren met concrete acties van Welzijnsschakels?

De cursus wordt begeleid door Welzijnsschakelsmedewerkers en een ervaringsdeskundige in armoede. Mensen met en zonder armoede-ervaringen zijn welkom!

 

Inschrijven