Wereld-Delen

Wereld-Delen

Telefoon: 
034343195
GSM: 
0498/75 75 04
Locatie: 
Nierlenderstraat 16
2520 Ranst
België
Activiteiten Omschrijving: 

Wereld-Delen omvat vijf luiken.

Het begeleidingswerk

is de basis van de hele werking. Via onthaal, spreekuur maar ook vanuit de verschillende werkingen volgen vrijwilligers gezinnen op en helpen personen op weg naar diensten en organisaties, staan hen bij voor dossiervorming, persoonlijke bijstand en juridische hulp. Samenwerken is legio. 

Materiële solidariteit

In een ruim tweedehands goederendepot biedt Sociale Winkel De Loods aan mensen met laag inkomen regionaal materiële hulp aan personen. Afhankelijk van de verwijzing is dit gratis of tegen rommelmarkttarief. 

Daarnaast is er ook individuele hulp, voedselhulp...Het voordelenkantoor De Kers biedt een knoeselpas aan te Ranst (en voor leden) en is een Rap op stapbureau (vrijetijds en vakantieparticipatie)

Ontmoeting 

Ontmoetingsgroep De Knoesels in Ranst en De Nieuwe Wereld in Lier brengen mensen in armoede en uit verschillende culturen samen om sterker te staan bij en door elkaar.

Internationale hulp

WD Internationaal is een groepsterm voor opbrengstinitiatieven en sensibiliseringsacties rond ontwikkelingsprojecten in derde landen. Wij voeren actie voor Broederlijk Delen, Caritas International, Força Brasil, Fracarita Belgium en ondersteunen enkele aanverwante werkgroepen.

De taalwerking

De Taalwerking Wereld-Delen staat met een 75-tal taalvrijwilligers in voor taalactiviteiten en cursussen NT2 bij 500 leerlingen in het basis– en secundair onderwijs en bij volwassenen. Wij voorzien vorming en begeleiding voor de vrijwilligers. Hun activiteiten gaan wekelijks door in vele scholen en op diverse locaties in een ruime regio in en rond de stad Antwerpen (tot Turnhout-Geel).

Diversiteit

Aansluitend bij deze werking zijn er gelijke kansenprojecten ontstaan in samenwerking met scholen en diensten uit de stad Lier, bijvoorbeeld Samen inburgeren, Babbelier... 

Agenda

Op dit ogenblik zijn er geen algemene welzijnsschakels activiteiten gepland.