Over Welzijnsschakels

“Het contact met iemand die echt in mij geloofde en naar mij luisterde
was heel belangrijk. Ik ben er door beginnen groeien.”
Monique

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom bieden we kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst.  Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt...

  • tijdens huisbezoeken of persoonlijke contacten
  • bij groepsactiviteiten waarin we genieten en leren van elkaar
  • wanneer we praktische steun bieden
  • als we in gesprek gaan met het OCMW, de huisvestingsmaatschappij, scholen, huisdokters, verenigingen,…
  • als we samen actie voeren voor de toegang tot goede huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding…

Het is door onze hoofden bij elkaar te steken en ons recht als mens op te eisen,
dat er misschien eindelijk eens een punt kan gezet worden aan de discriminatie
en de ongelijkheid die ieder van ons ervaart.”
Denise

Vrijwilligers in 130 Welzijnsschakels werken in Vlaanderen samen met gezinnen die armoede of uitsluiting ervaren.

“Ik heb ook leren zien dat armoede niet één oorzaak heeft maar een opeenstapeling is van problemen. Wat ik vooral geleerd heb is dat mensen die in armoede moeten leven geen sukkelaars zijn zoals ik vroeger soms dacht. Integendeel je moet juist heel sterk zijn om in hun omstandigheden te kunnen overleven. Door mijn vrijwilliger zijn in de Welzijnsschakel is mijn leven ingrijpend veranderd.“ Mieke