Outreachend bereiken van mensen in armoede: WZS Tegaore – Ieper

afbeelding

Het project

De gezondheidscrisis deed in 2020 en 2021 heel wat mensen in een situatie van armoede belanden. Ook welzijnsschakel Tegaore ving hierover verschillende signalen op en stak de handen uit de mouwen.

“Uit ervaring weten we dat mensen beschaamd zijn als ze in een armoedesituatie terecht komen en niet altijd hulp willen of kunnen zoeken.” (Vrijwilliger Tegoare, februari 2021)

De vrijwilligersgroep leerde in het verleden dat zij als laagdrempelige ontmoetingsplek vaak sneller contact kunnen maken met mensen in een armoedesituatie. Een welzijnsschakelgroep is immers geen officiële instantie. Mensen leren de groep kennen via het eigen netwerk en springen soms iets sneller binnen met een vraag. Met het project ‘outreachend bereiken van mensen in armoedesituaties’ wil welzijnsschakel Tegoare hier optimaal op inzetten op verschillende manieren.

Welzijnsschakel Tegoare zette in op het uitbreiden van het eigen netwerk en de naambekendheid van de groep. Want hoe meer mensen de welzijnsschakelgroep en -werking kennen, hoe sneller mensen in een armoedesituatie kunnen doorverwezen worden. De groep ontwierp daartoe een nieuwe folder waar de werking van de welzijnsschakel wordt voorgesteld. En de groep ging zichzelf actief voorstellen bij heel wat instanties van eerstelijnszorg. Want huisartsen, tandartsen, en kinesisten, maar ook instanties die ondersteuning aan huis voorzien (verzorging, poetshulp) weten vaak wie in een armoedesituatie leeft. Zij kunnen met mensen het gesprek aangaan over de welzijnsschakelgroep en -werking. En mensen die interesse hebben, kunnen via de eerstelijnszorg aangeven dat de welzijnsschakelgroep mag langskomen of hen mag contacteren.

Tegelijk voelt de welzijnsschakelgroep tijdens corona dat heel wat mensen die zij reeds bereiken het moeilijk krijgen. Er is nood aan psychologische en psychosociale ondersteuning maar mensen botsen op lange wachttijden. Tijdens het project onderzoekt welzijnsschakel Tegoare de mogelijkheid om een psychologe te engageren voor het praatcafé dat zij regelmatig organiseren. Ondanks lang zoeken en intensieve contacten, lukt dit niet. Maar door de verschillende inspanningen is het netwerk van de welzijnsschakelgroep uitgebreid en nemen zij ook hier een brugfunctie op. Ze blijven mensen doorverwijzen naar psychosociale eerstelijnshulp. Tegelijk blijven ze inzetten op laagdrempelige ontmoetingsmomenten waar mensen een luisterend oor kunnen vinden.

Tips

  • Investeer als welzijnsschakelgroep in je netwerk en naamsbekendheid. Hoe meer mensen (beroepskrachten, sympathisanten) de werking leren kennen, hoe meer mensen in een armoedesituatie de weg vinden.

  • Onderschat nooit de waarde van elkaar ontmoeten

Partners

  • Lokale afdeling Familiehulp

  • Lokale Huisartsenkring

  • Lokale kinesitherapeuten

logo's_partners