Ûze Plekke

Ûze Plekke

GSM: 
0469 20 17 23
Locatie: 
Legeweg 85 bus 2
8200 Brugge Sint-Andries, VWV
België
Activiteiten Omschrijving: 

Ûze Plekke is een Welzijnsschakel waar mensen elkaar ontmoeten en één groep vormen op basis van respect en gelijkwaardigheid. Iedereen is welkom, niemand wordt uitgesloten en elkeen wordt aanvaard zoals hij/zij is.

 In waardevolle ontmoetingsmomenten vinden mensen in armoede en niet in armoede elkaar om de 14 dagen, in een geest van openheid, respect, solidariteit, luisterbereidheid en begrip.

Wie nood heeft aan een persoonlijk gesprek in de vertrouwde sfeer kan op een van onze leden beroep doen voor een huisbezoek.

 We maken in onze werking geen onderscheid tussen mensen in financiële armoede en andere. We gaan er immers vanuit dat elke mens zijn vorm van armoede heeft. Wij ontmoeten mensen die te kampen hebben met eenzaamheid, gebrek aan erkenning of geborgenheid, depressie, ziekte, rouw of verlies, afwijzing om gelijk welke reden ook.

 We steunen elkaar om zo te groeien in zelfrespect en zelfvertrouwen en om elkaar te bevestigen zodat we iemand kunnen worden die ‘er mag zijn’, zoals hij/zij is of nog wil worden.

Dit proberen we ook te bereiken tijdens denkdagen , waar we ons buigen over het beleid en de werking van Ûze Plekke, en tijdens ontspanningsmomenten, zoals een kerstfeest, een uitstap of een culturele activiteit.

 Wij zorgen ervoor dat in alle geledingen, voorzitterschap, bestuur, werkgroepen, getuigenissen, de diversiteit van onze mensen tot uiting komt.

 De problematiek van armoede wordt niet alleen intern besproken. We treden er ook mee naar buiten. Zo willen we de beleidsmensen ervoor wakker maken en hopen dat zij er werk van maken om armoede in onze samenleving te bestrijden.

Daarom werken we samen met andere Welzijnsschakels en verenigingen waar armen het woord nemen tijdens trefdagen en netwerkdagen van Welzijnsschakels en andere hulporganisaties. En we nemen actief deel aan Brugge Dialoogstad, het armoede platform in Brugge dat uitgegroeid is tot een adviesorgaan van Stad Brugge.

 Gans onze werking wordt gedragen door vrijwilligers.

Agenda

Op dit ogenblik zijn er geen algemene welzijnsschakels activiteiten gepland.