Armoedebestrijding

Wat is nodig opdat (generatie-)armen de kloof met de rest van de samenleving kunnen overbruggen en zo uit de armoede ontsnappen?

Het antwoord dat voor de hand igt, is: een inkomen, een job of een opleiding. Deze ‘instrumenten’ zijn zeker nodig, alleen volstaan ze niet. Pas als ze gepaard gaan met nieuwe relaties en sociale netwerken en met de emotionele ondersteuning die daarbij hoort, is er kans op slagen om uit de armoede te geraken. Dikwijls houdt dit wel in dat de vroegere sociale contacten verzwakken en soms zelfs moeten worden afgebroken. 

De noodzakelijke emotionele ondersteuning vinden de armen, net als iedereen, in de privé-sfeer: bij de partner of bij vrienden. Ook in verenigingen kunnen zij deze steun vinden. Hoe kunnen de armen hun sociale netwerken uitbreiden? Hoe kan de nieuwe omgeving waarin ze terechtkomen hen hierbij helpen?

Welzijnsschakels biedt twee visiedocumenten aan waarin we, vanuit onze praktijk, een antwoord proberen formuleren op deze vraag: Schakels die bruggen slaan en grondhoudingen.

Welzijnsschakels