Themawerk

Jaarlijks organiseert Welzijnsschakels een themadialoog. Mensen met een armoede ervaring uit lokale groepen gaan met elkaar in gesprek over hun ervaringen op een belangrijk levensdomein zoals gezondheidszorg, werk of de kansen voor hun kinderen. Uit deze ervaringen putten we gemeenschappelijke actiepunten die we in gesprek brengen met relevante maatschappelijke actoren zoals mutualiteiten, vakbonden of het kinderrechtencommissariaat.

  • Van deze dialoog maken we een themabundel met ervaringen (in bijlage)
  • Cedes vzw, de begeleidingsorganisatie van deze dialoog, maakt van ieder thema ook een wat-is-er-aan-de-hand-krant, een handig instrument om ook in jouw groep het gesprek aan te knopen (http://www.cedes-ed.org/)
  • Welzijnszorg vzw vertaalt onze ervaringen in een nationale campagne (www.welzijnszorg.be)