Wat-is-er-aan-de-hand Krant OUDER WORDEN

Wat ?: 
- een krant (8 pag.- A3) die in rake maar eenvoudige woorden mensen die het mogelijk zelf niet gemakkelijk hebben aan het denken zet over hun eigen leefsituatie en leefkwaliteit als ouder wordende persoon - uitgewerkt door CEDES i.s.m. ouder wordende mensen na het nationaal dialoogproces van Welzijnsschakels in 2011-2012 - een krant met korte artikels, inzichtelijk geordend met warmte, begrip, ernst maar ook relativerende humor - helpt lezers denken en analyseren in 4 stappen (p. 2-5) aan de hand van de 4 gelukskaarten, voorwaarden voor een 'warme oude dag'
Hoe ?: 
  • Deze krant kan een aanleiding zijn voor een laagdrempelig themamomentje rond ‘ouder worden’.
  • CEDES heeft een handleiding uitgewerkt bij deze krant om er in groep mee aan de slag te gaan op een manier die zoveel mogelijk mensen betrokken houdt.
  • Uiteraard kan deze krant evenzeer een sensibilisatiekanaal zijn om de problematiek aan te kaarten bij lokale actoren die actief zijn op het vlak van OUDERENZORG en/of ARMOEDE & UITSLUITING. (denk aan: dienstencentra, woonzorgcentra, RVT, seniorenverenigingen, seniorenraad, OCMW, actoren lokaal sociaal beleid, sociale diensten, hulpverleners, mutualiteiten, armoedewerkingen, buurthuis,…)