Tandemproject Luidsprekers

Wat ?: 
In dit project leren vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring elkaars leefwereld kennen. Ze geven samen in tandem getuigenissen in de lokale gemeenschap. Mensen met en zonder armoede-ervaring leren elkaar beter kennen en er kan zo meer vertrouwen groeien. Vooroordelen maken plaats voor begrip binnen en buiten de groep. Er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Door de concrete getuigenissen van mensen in armoede groeit het inzicht in de armoedeproblematiek. De welzijnsschakel maakt zich kenbaar binnen de lokale gemeenschap. Zo krijgt de groep bondgenoten en kan de groep nieuwe vrijwilligers aantrekken.
Hoe ?: 

Je vormt een groep van 10 tot 12 personen (tandems: helft met armoede-ervaring, helft zonder armoede-ervaring).

Dit tandemproject bestaat uit twee delen.

  1. Deel 1: Leren van elkaar binnen de welzijnsschakel (drie bijeenkomsten)
    Hierbij vertrekken we vanuit de ervaringen van mensen met en zonder armoede-ervaring. De twee werelden leren elkaar kennen.
  2. Deel 2: Getuigenissen  geven buiten de welzijnsschakel
    Samen getuigenissen voorbereiden, een getuigenis geven in de lokale gemeenschap (Op scholen, KAV, jeugdbeweging, Gezinsbond,…) onder begeleiding en met nabespreking.
Getuigenis: 

‘Dit project maakt mij sterk en deed veel deugd. Ik stak mij weg , nu doe ik dat niet meer. De afspraken vooraf (rond discretie, niet roddelen, naar elkaar luisteren, respect,..) zijn daarvoor zeer belangrijk.’

‘Ik dacht dat ik beschaamd moest zijn over mijn situatie. Nu durf ik er zaken over vertellen. Het moet geweten zijn dat er armoede is en wat het doet met mensen. Dit project gaf mij kracht en fierheid (die ik vroeger niet had).’

'Door dit project gaan we nu als groep SAMEN op weg, we zijn veel opener geworden voor elkaar en we zijn nu een stuk elkaars familie.'

Welzijnsschakelgroepen met ervaring: 

 

  • Welzijnsschakel St-Niklaas