oudergespreksgroep

Wat ?: 
In een oudergespreksgroep praten ouders over hun kinderen en hun rol als ouder. Ze wisselen ervaringen en tips uit.
Hoe ?: 
  • Nodig ouders uit om samen te komen in een gespreksgroep (maandelijks of op het eigen ritme)
  • Deze groep wordt gedragen door een vrijwilligerstandem (iemand met en zonder armoede-ervaring)
  • een vrijwilliger van de Gezinsbond in samenwerking met een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoedebegeleidt de bijeenkomsten
  • In de oudergroep wordt gestreefd naar het scheppen van een vertrouwelijke sfeer binnen de groep.
  • Ouders gaan met elkaar in gesprek om over zichzelf te praten als opvoeder en ervaren de veiligheid om die vragen naar boven te brengen die hen echt bezig houden.
  • De focus ligt dan ook niet op vorming maar op ervaringsuitwisseling waarbij oplossingen uit de groep komen.