Omgaan met racisme

Wat ?: 
Wat doe je als er plots een racistische uitspraak valt? Even slikken en laten passeren omdat je de lieve vrede wil bewaren? Of ga je in de tegenaanval? Vaak weet je het niet. Je voelt je machteloos: wat moet ik zeggen? Didier Vanderslycke, medewerker KMS, wil samen met welzijnsschakels stilstaan bij hoe er in de welzijnsschakel wordt omgegaan met racistische uitspraken. Samen met jullie gaat hij op zoek naar een goede manier om in gesprek te gaan over dit thema.
Hoe ?: 
  • Breng mensen uit de welzijnsschakel samen en neem contact op met Didier Vanderslycke.
  • Samen met hem kunnen jullie op zoek gaan naar gepaste data.
  • Prijs: 100 euro per sessie
Getuigenis: 

Wanneer we in welzijnsschakels aandacht hebben voor gekleurde armoede dan leveren we baanbrekend werk, dan doen we aan samenlevingsopbouw. Didier
 

Een ervaring uit de welzijnsschakel van Boom:

In het voorjaar, tijdens een gewestvergadering in Mechelen, stond op de dagorde oa. een kennismaking/proefles “ Omgaan met racisme”.
We waren toen met een 5-tal van onze vrijwilligers aanwezig daar dit onderwerp ons zeer interessant leek.   We werden inderdaad niet teleurgesteld.  Didier Vanderslycke van KMS (Kerkelijk Multicultureel Samenleven) gaf ons een voorproefje van een vormings-lessenreeks van 3 avonden.
Na deze avond raakten we er niet over uitgepraat en tijdens de eerstvolgende vergadering werden de andere vrijwilligers ervan op de hoogte gebracht en ervoor warm gemaakt.
Gezien onze Welzijnsschakel-werking overwegend met “vreemdelingen = mensen van een andere origine” te maken heeft,  besloten we unaniem deze vorming in het najaar te plannen.

In november was het dan zover,  Didier kwam naar Boom afgereisd om 3 opeenvolgende donderdagavonden  deze unieke vorming te geven.  We waren met een 12-tal deelnemers wat een ideaal aantal bleek te zijn.  Het enige waar we moesten voor zorgen was een bord met viltstiften waarop Didier zijn “taarten”, schema’s en grafiekjes kwijt kon.

De eerste reacties waren gevarieerd.  Achteraf bekenden zelfs sommige vrijwilligers dat ze na de eerste keer eigenlijk wilden afhaken omdat het soms nogal confronterend was.
Toch heeft iedereen de 3 lessen uitgezeten en niemand had er achteraf spijt van, integendeel.

Op een originele en duidelijke wijze wist Didier ons uit te leggen waar racisme vandaan komt en hoe diep het in ons allemaal geworteld zit.  Dit onder invloed van voorgeschiedenis, opvoeding, lectuur, school enz.  Het was voor velen even schrikken om dit onder ogen te zien.
Verder leerden we via kleine testjes, rollenspellen en vragenrondes hoe we reageren op racistische uitspraken of in racistische situaties en tegelijk  hoe we eigenlijk zouden moeten reageren
Het was verrassend te merken hoe verkeerd we soms bezig zijn.  Maar ook hoe moeilijk het is om op een effectieve manier een racistische = negatieve situatie om te keren tot een positief resultaat.

Het was een intense ervaring  en het vroeg van iedereen een inzet en soms een blootgeven van zeer persoonlijke ideeën en opvattingen.  Door de openheid die er heerste  zijn we echter dichter bij mekaar gekomen met onze vrijwilligersgroep.
We kijken nu ook met andere ogen naar onze klanten, Vlamingen en niet-Vlamingen,  naar hun problemen en hun meningen.  We proberen met meer geduld en een andere kijk te reageren.

Enkele reacties van deelnemers :
- Ik wou na de eerste sessie stoppen omdat het zo persoonlijk werd maar ben heel blij dat ik de volledige vorming afgemaakt heb.
 - Ik ga meer aandacht geven om eerst goed te luisteren naar wat iemand met racistische meningen te zeggen heeft en eerst op zijn problemen in te gaan ipv. direct in de tegenaanval te gaan.
- Ik heb hier enorm veel van geleerd, ik stond geregeld verstomd van mijn eigen “racisme”.
- Ik had eigenlijk spijt dat de cursus gedaan was.  Er valt nog zoveel over te zeggen en te leren.

We hopen dat deze kleine evaluatie er andere Schakelgroepen ook toe aanzet deze vorming te organiseren. 
Een echte aanrader !!!

 

 

Welzijnsschakelgroepen met ervaring: 

Op de contactavonden van de verschillende regio’s (najaar 2011) maakten we kennis met Didier Vanderslycke en zijn aanbod. Kon je er niet bij zijn maar ben je toch geïnteresseerd in wat hij daar te vertellen had? Steek je licht eens op bij jouw regioverantwoordelijke of bij welzijnsschakels die de avond hebben meegemaakt!