DVD Sociaal betalende derde

Wat ?: 
In 2009 is Ûze Plekke, samen met de Christelijke Mutualiteit, gestart met een themaproject Gezondheid. Binnen dit project heeft Ûze Plekke sterk geijverd voor een derdebetalersregeling (SBD). Deze regeling zorgt ervoor dat een patiënt bij een doktersconsult nog enkel het remgeld hoeft te betalen. De arts vordert dan het restbedrag rechtstreeks bij de ziekenfonds. Om deze regeling bekend te maken, heeft Uze Plekke een toneeltje uitgewerkt waarbij patiënten in armoede zich aanbieden bij de dokter. Dit toneeltje is opgenomen op DVD voor verenigingen en organisaties die zelf met een doelgroep het thema SBD willen bespreken.
Hoe ?: 

 

  • Breng mensen samen in de Welzijnsschakel.
  • Bekijk samen de DVD rond de derdebetalersregeling.
  • Achteraf is een bespreking mogelijk, zelfs wenselijk! www.uzeplekke.be
  • Ga in je gemeente na in welke mate er met deze regeling gewerkt wordt.