Bekommernissendag

Wat ?: 
Een dag waarop mensen in (kans)armoede een forum krijgen om hun bekommernissen openhartig te uiten. Die bekommernissen kunnen aan uiteenlopende levensdomeinen raken: schuldbemiddeling, huisvesting, gezondheid, onderwijs enz. De problemen worden die dag niet opgelost. Ze worden wel nauwgezet genoteerd door verslaggevers. De bekommernissen en eventuele verbetervoorstellen vormen het uitgangspunt voor een dialoog met het beleid, diensten en voorzieningen. Op die manier wordt gewerkt aan duurzame verbeteringen voor mensen in (kans)armoede.
Hoe ?: 

- Deze activiteit is inzetbaar in een groep van 40 tot 50 personen.
- Voorzie een goede vergaderopstelling (bij voorkeur een U-vorm zo dat iedereen elkaar goed kan zien en horen).
- De gespreksleider opent de vergadering met de volgende uitnodiging: wie wil er starten over de dingen die hem bekommeren?
- Mensen in (kans)armoede uiten één voor één openhartig hun bekommernissen.
- Vrijwilligers luisteren, maar nemen het woord niet.
- De gespreksleider klaart bekommernissen verder uit indien ze niet duidelijk zijn. Hij/zij koppelt soms ook terug (bv. informeren, nuanceren) aan de deelnemers. Hij/zij bewaakt dat iedereen die dat wil aan het woord komt en dat mensen niet te veel spreektijd innemen.
- De verslaggever(s) noteren nauwgezet wat er tijdens de open vergadering wordt gezegd. Ze nemen nota van de bekommernissen en van eventuele verbetervoorstellen die worden gedaan. Zij maken nadien een verslag op: de bekommernissennota.
- Las een ruime middagpauze in en ga indien nodig even naar buiten. Dan is iedereen weer fris voor het tweede deel van de bekommernissendag.

Opbouw
9u30-10u: welkom met thee en koffie
10u-12u: open vergadering
12u-13u30: middagmaal en ontspanning
13u30-15u30: vervolg van de open vergadering
15u30: slot

Getuigenis: 

Iedereen mocht het woord nemen, of je man of vrouw was, Jasmine, Halima, Ria, Staf of Erik heette. Elke inbreng was waardevol en werd met instemming en soms handgeklap beluisterd (verslag bekommernissendag 2010).

Door ervaringsdeskundigen werden levensechte problemen aangekaart en bruikbare voorstellen aangereikt. Dit alles gebeurde in een aangename sfeer en op een ernstige, maar gemoedelijke manier (verslag bekommernissendag 2010).