Armoede verjaart niet!

Wat ?: 
De Welzijnszorgcampagne ‘Armoede verjaart niet’ kaart de problemen en moeilijkheden van ouderen in armoede aan. We nodigen je uit om tijdens de campagneperiode in je Welzijnsschakel éénmaal het gesprek te voeren over het thema ‘Armoede verjaart niet’ of met de Welzijnsschakel een kleine lokale actie te voeren.
Hoe ?: 

Dit kan op verschillende manieren:
 

Het voeren van een gesprek:
- Aan de hand van de DVD Armoede verjaart niet en bijhorend gespreksmodel.
We voorzien (in bijlage)
o een standaarduitnodiging
o een programmavoorstel
o een gespreksleidraad bij de verschillende thema’s
o DVD Armoede verjaart niet: te verkrijgen bij Welzijnszorg (www.welzijnszorg.be of 02 502 55 75 )
- aan de hand van de Wat-is-er-aan-de-hand krant van CEDES over het thema ‘ouder worden’ (zie activiteitenfiche)
 

Een kleine lokale actie:
Aan de hand van lokaal model van Welzijnszorg: Armoede verjaart niet! De campagne-eisen in jouw gemeente.  Neem hiervoor een kijkje op de website van Welzijnszorg: http://www.welzijnszorg.be/node/239 en download het model!