het groot armoededictee

Wat ?: 
Via het Grote Armoededictee wil kwb samen met Welzijnsschakels de armoedeproblematiek onder de aandacht brengen. Een wedstrijd die de rijke woordenschat van arme mensen centraal stelt en tegelijk hun armoede aanklaagt.
Hoe ?: 

Informeer of je plaatselijke KWB afdeling een armoededictee organiseert. Wellicht kan je meewerken of eraan deelnemen.

Als dat niet lukt, organiseer je met je Welzijnsschakelgroep zelf een armoededictee. Naast de mensen uit je eigen groep, nodig je ook mensen van andere verenigingen, organisaties of instellingen uit. Ook beleidsmakers uit je gemeente zullen wellicht op de uitnodiging ingaan.

Teksten voor het dictee kan je op ons nationaal secretariaat opvragen. Voorzie tijdens het verbeteren van het dictee een ontspannend intermezzo of gewoon een infomoment over jullie werking.

De twee beste 'schrijvers' mogen op 17 maart 2012 meedoen aan een nationaal armoededictee in het Vlaams Parlement. Enige voorwaarde: je armoedictee op voorhand aanmelden via een mail naar marja.hermans@welzijnsschakels.be

De organisatie van een armoededictee komt in aanmerking voor een bijdrage uit het Vormingsfonds van Welzijnsschakels.

Het armoededictee is een idee van de KWB.