17 oktober Knoop mee de strijd aan

Wat ?: 
17 oktober is de werelddag van verzet tegen extreme armoede. Geknoopte lakens uit het venster hangen verbeeldt hoe ontsnappen uit armoede een zaak is van iedereen.
Hoe ?: 
  • Neem contact op met verchillende organisaties en verenigingen in je gemeente. Geef hen het bericht in bijlage dat oproept tot je actie. Vraag hen dit bij hun leden, personeel of klanten bekend te maken;
  • Zorg voor lakens. Je kan ze bestellen aan 1€/kg via het secretariaat van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en er afhalen: 02/265.01.53 – Vooruitgangstraat 333/6 1030 Brussel

Deze actie biedt je de kans om over je engagement te vertellen, er nieuwe mensen bij te betrekken, en je Welzijnsschakel bekend te maken.