17/10 - Fakkeltocht

Wat ?: 
17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede. Met een fakkeltocht, waarbij je verschillende organisaties betrekt, breng je armoede onder de aandacht van een breed publiek.
Hoe ?: 
  • Richt je tot andere sociale diensten of organisaties, verenigingen of scholen met de vraag of ze willen meewerken aan de organisatie van een fakkeltocht ter gelegenheid van 17 oktober
  • Stippel een wandelparcours uit waarbij je langs een aantal symbolische plaatsen of sociale organisaties langskomt. Op zo’n plaatsen kan je wat toelichting geven bij de armoedeproblematiek of een specifiek aspect ervan. Of een organisatie kan haar werking/dienstverlening of engagement naar de bestrijding van armoede of uitsluiting uitspreken.
  • Begin de tocht op een centrale plaats in de gemeente.
  • Eindig de tocht bij de Welzijnsschakel (als je een eigen lokaal hebt) of met een voorstelling van de Welzijnsschakel en een receptie. Doe zeker een oproep naar vrijwilligers;
  • Voorzie voor de deelnemers de mogelijkheid om hun contactgegevens achter te laten en een concreet engagement dat ze willen opnemen aan te geven of uit te spreken.
  • Vraag de burgemeester, of de schepen van sociale zaken of een ander specifiek beleidsdomein dat je in de kijker wil plaatsen om een afsluitend woord te richten naar de deelnemers.
Getuigenis: 

De Welzijnsschakelgroep is zelf lakens gaan brengen bij de bewoners op de route met uitleg. De fakkeltocht zelf was een samenwerking met de lagere school. Er werd eerst soep gegeten daarna vond de fakkeltocht plaats. Er waren heel veel deelnemers. De bekendmaking gebeurde via de school, de gemeente,..

            Ons doel is zeker bereikt. Grote impact op bewustmaking van armoede in ons dorp. Onze doelgroep heeft een bemoedigende maand meegemaakt. Veel positieve reacties naar ’t Kiertje (Welzijnsschakel in Vorselaar)  toe. De fakkeltocht zal vanaf nu in het teken van armoede staan, het wordt dus een wederkerend evenement elk jaar met grote dank aan Windekind.